Tests

Test d'intel·ligència: Matrius de Raven

Test de psicopatia: Escala de Hare

Test de depressió: Inventari de Beck

Test de trastorns de personalitat (paranoide, esquizoide, esquizotípico, histriònic, antisocial, narcisista, límit, obsessiu-compulsiu, depenent, evituatiu): DSM-IV